enekom sieci teletechniczne i budownictwo
Budujemy i łączymy...

Enekom firma z doświadczeniem

Spółka ENEKOM posiada szerokie doświadczenie w zakresie budowy sieci telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych oraz realizacji prac ogólnobudowlanych i drogowych.

W zakresie sieci teletechnicznych zrealizowaliśmy poniższe zadania:

 • budowa sieci szerokopasmowych w ramach projektu likwidacji "białych plam" w Polsce. Zakres projektu obejmował wybudowanie ponad 300 km sieci miedzianych i światłowodowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie pow. człuchowskiego.

 • budowa sieci szkieletowo-dystrybucyjnej na terenie województwa lubuskiego w ramach projektu "Szerokopasmowe lubuskie", mającego na celu rozbudowę istniejącej infrastruktury teleinformatycznej oraz likwidację zjawiska wykluczenia cyfrowego. Zakres prac obejmował wybudowanie 170 km sieci światłowodowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz częściową budową i odtworzeniem dróg i poboczy.

 • budowa sieci szkieletowo-dystrybucyjnej na terenie województwa pomorskiego w ramach projektu "Szerokopasmowe pomorskie", mającego na celu rozbudowę istniejącej infrastruktury teleinformatycznej oraz likwidację zjawiska wykluczenia cyfrowego. Zakres prac obejmował budowę systemu mikrokanalizacji wraz z budową kabli światłowodowych o długości 250 km, spawanie złączy oraz budowę szaf telekomunikacyjnych.

 • budowa "Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej", zapewniającej wszystkim gminom Wielkopolski dostęp do sieci nowej generacji NGA. Zakres prac obejmował wybudowanie 100 km sieci światłowodowych.

 • budowa 100 km sieci światłowodowej w ramach zadania "Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie" umożliwijącej mieszkańcom Lubelszczyzny dostęp do szybkiego Internetu szerokopasmowego. Prace obejmowały budowę mikrokanalizacji, montaż szaf dostępowych, wdmuchiwanie oraz montaż mikrokabli.

 • budowa, przy wsparciu unijnych funduszy, szerokopasmowych sieci światłowodowych w technologii FTTH na terenie województwa pomorskiego oraz zachodniopomorskiego. Dotychczas wybudowaliśmy 80 km sieci przyłączeniowej podłączając do sieci blisko 1400 abonentów.

Ponadto wykonaliśmy:

 • instalacje teletechniczne, instalacje alarmowe, kanalizacje teletechniczne wraz z okablowaniem umiejscowione na trasach kolejowych należących do Polskich Kolei Państwowych.

 • przy współpracy z firmą Ericsson, montaż instalacji radiowych na stacjach bazowych telefonii komórkowej na terenie północnej Polski oraz telekomunikacyjne instalacje abonenckie na obszarze centralnej i południowej Polski.

 • infrastrukturę teletechniczną dla Strefy Kibica UEFA EURO 2012TM w Gdańsku.

 • instalację światłowodową przeznaczoną do przesyłania danych z monitoringu stanu technicznego mostu przez rzekę Wisłę koło Kwidzyna na zamówienie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku.

Obecnie realizujemy:

 • budowę sieci światłowodowych w technologii FTTH dla niemieckich operatorów telekomunikacyjncych na terenie Schleswig-Holstein oraz Bawarii.

 
ENEKOM Sp. z o.o. Sp.k.
80-175 Gdańsk ul. Leszczynowa 28
Tel. 58 776 22 15
fax. 58 776 22 14
ENEKOM Sp. z o.o. Sp.k.
Oddział Niemcy
Jenfelder Allee 80
22045 Hamburg
ENEKOM Sp. z o.o. Sp.k.
Oddział Choczewo
84-210 Choczewo
ul. Pierwszych Osadników 21
enekom sieci teletechniczne i budownictwo
realizacja WEBTOPIA 2013